Terug

Spelregels ConsumerJury

Privacy verklaring

Wat is ConsumerJury?

ConsumerJury is een onderdeel van GfK Panel Services Benelux en richt zich voornamelijk op onderzoek via internet. Het kan echter voorkomen dat ConsumerJury u uitgenodigd wordt voor schriftelijke, telefonische of face-to-face onderzoeken. ConsumerJury zal u hiervoor altijd via internet om toestemming vragen.

Lid worden betekent instemmen met de spelregels!

Meldt u zich aan als lid van ConsumerJury, dan stemt u automatisch in met deze spelregels. Met uw inschrijving bevestigt u dat u de spelregels heeft gelezen en dat u zich u aan de spelregels zult houden.

Wie kan lid worden van ConsumerJury?

Iedereen van 15 jaar of ouder die in België woont kan lid worden van ConsumerJury. Deelnemers moeten enkel over toegang tot internet beschikken en in het bezit zijn van een geldig e-mailadres.

ConsumerJury kan op elk moment de inschrijving van nieuwe deelnemers tijdelijk stopzetten en/of nieuwe leden weigeren in te schrijven.

Juiste gegevens bij inschrijving

Alle informatie die u opgeeft bij de inschrijving dient volledig, accuraat en juist te zijn. Iedere wijziging in de door u verstrekte informatie kunt u direct zelf aanpassen in uw profiel onder 'Mijn deelname'.

Hoe komt de beloning tot stand?

Voor uw deelname aan de onderzoeken van ConsumerJury ontvangt u een beloning in punten. Het aantal punten is hoger naarmate de onderzoeken meer tijd kosten. ConsumerJury bepaalt altijd de hoogte van de beloning. Alle punten zijn persóónlijke punten die niet over te hevelen zijn naar een ander persoon binnen ConsumerJury. De beloning die u ontvangt is inclusief een vergoeding voor de door u gemaakte kosten voor de online deelname aan ConsumerJury.

Uitgeven van uw beloning

U kunt uw gespaarde punten op drie manieren besteden. U kunt de punten omzetten voor een schenking aan een goed doel of inwisselen tegen een Bongo Bon of een Cadeau Pass aankoopcheque. Bij opzegging van het lidmaatschap moet u wel eerst uw puntensaldo inwisselen. Na uitschrijving vervalt namelijk het door u opgebouwde puntensaldo.

Onderzoeksresultaten

De resultaten van de onderzoeken waar u aan deelgenomen heeft, worden geplaatst op de website als de opdrachtgever hiermee instemt.

Privacy

ConsumerJury handelt strikt conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Uw ingevulde gegevens worden door ConsumerJury uitsluitend gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. ConsumerJury zal de gegevens van u als panellid nooit zonder toestemming op individueel niveau aan derden ter beschikking stellen. Zie ook onze privacy verklaring.

Opzeggen van uw deelname

Deelname aan ConsumerJury kan op ieder gewenst moment door u worden beëindigd onder 'Mijn deelname' - 'Afmelden'. Voordat u zich uitschrijft, moet u altijd eerst uw puntensaldo inwisselen. Nadat u zich heeft uitgeschreven, vervalt uw puntensaldo volledig. Deelname eindigt ook door het overlijden van de deelnemer.

Wijziging spelregels

De spelregels kunnen altijd door ConsumerJury worden gewijzigd. De wijzigingen zullen duidelijk met u worden gecommuniceerd. Als u het niet eens bent met een wijziging staat het u vrij uw deelname te beëindigen. Blijft u na een wijziging lid van ConsumerJury dan gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de aanpassing van de spelregels.

Eigen risico

Deelname aan het ConsumerJury is geheel voor eigen risico. ConsumerJury is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die een deelnemer ondervindt als gevolg van deelname aan onderzoeken, puntensysteem en andere aan het panel gerelateerde vormen van deelname.

In geval van misbruik

Wanneer er naar oordeel van ConsumerJury sprake is van ongeoorloofd gebruik of misbruik van ConsumerJury en/of haar beloningssysteem, dan wordt de deelnemer van verdere deelname uitgesloten. Het door hem of haar opgebouwde puntensaldo wordt als vervallen verklaard.

Rechten voorbehouden

Alle rechten met betrekking tot ConsumerJury berusten uitsluitend bij GfK Panel Services Benelux. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ConsumerJury gebruik te maken van enig onderdeel van de rechten (waaronder de naam, de gebruikte programmatuur, de vormgeving en het gebruikte beeldmateriaal). De vragenlijsten die ConsumerJury aan de deelnemers verstuurt, mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden worden doorgestuurd.

Geschillen

Op de relatie tussen ConsumerJury en u is het Belgische recht van toepassing. Geschillen tussen beiden worden aanhangig gemaakt bij de rechtbanken te Brussel.

Aansprakelijkheid

Deze website is gemaakt met de grootste zorg. Desondanks kunnen we niet garanderen dat de inhoud geheel vrij is van fouten. ConsumerJury is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk te stellen.

Opmerkingen of vragen?

Bij vragen of opmerkingen over de spelregels kunt u zich richten tot de ConsumerJury-panelmanager.

#opinion #easy #gifts #extra #everyone